Friday, June 17, 2011

Martina Voleková: Od blogov k mikroblogom

Tento školský rok som školil diplomovú prácu, v ktorej sa autorka zamerala na prienik blogovania a mikroblogovania na Slovensku. I keď je funkčný význam Twitteru v slovenskom internetovom prostredí z veľkej miery podchytený a nasýtený Facebookom, napriek tomu má význam pre postupne sa rozrastajúcu komunitu používateľov.

Voleková, Martina. Od blogov k mikroblogom: aktuálny stav mikroblogujúcej blogosféry na Slovensku.

Abstrakt
Práca predstavuje moderné komunikačné nástroje Webu 2.0 a ich vplyv na súčasnú spoločnosť. Konkrétne sme sa zamerali na dve významné súčasné médiá blogy a mikroblogy. Každému sme venovali priestor samostatne s podčiarknutím najdôležitejších faktov a výskumov v oblasti. Poskytuje pohľad na ich historický vývoj, prínos a spoločenský význam ako aj možné aplikácie do praxe. V práci sme sa sústredili na informačné správanie používateľa pri každodennom využívaní týchto nových komunikačných spôsobov. A napokon sme sa snažili o pohľad na ich paralelné využitie. K tomuto účelu sme zrealizovali prieskum medzi vybranými slovenskými blogermi, ktorí využívajú mikroblogovaciu službu Twitter.