Monday, November 29, 2010

Fiona Apple

Pri upratovaní som objavil článok o Fione Apple, ktorý som písal pre český časopis Mgzn v roku 2005, ale zároveň som na jeho základe vytvoril aj reláciu pre rádio Tlis. Medzi článkom a reláciou je drobný ale významný časový posun: Článok som písal ešte v medziobdobí, keď sa nevedelo čo sa udeje s albumom Extraordinary Machine - jeho neoficiálna verzia v produkcii Jona Briona už unikla na internety a fanúšikovia orodovali za jeho vydanie, ale Sony mlčalo a nebolo ešte známe, že sa chystá nová verzia v produkcii Mike-a Elizonda. Reláciu som nahrával po vydaní oficiálneho albumu a tak je akýmsi rozšírením článku.
Hudobný profil Fiona Apple.

Wednesday, November 24, 2010

Etymológia "pirátstva" a diskurzná analýza protipirátskych kampaní

Našli si ma dva články k pirátstvu, ktoré ďalej rozvíjajú témy, ktorými sa zaoberám v mojej dizertačnej práci. Jeden k etymológii pojmu pirátstvo a druhý je diskurzná analýza k tomu ako je konštruované pirátstvo v súčasnosti.

Sunday, November 21, 2010

John Green: Paper Towns (2008)

Papierové mestá sú typom fiktívnych údajov, ktoré sú zahrnuté v slovníkoch, encyklopédiách, mapách,... pre účely autorskoprávnej ochrany. Príkladom takéhoto mesta je Agloe v štáte New York, ktoré sa stalo reálnym.
Papierové mestá sú ústredným dvojmotívom tretieho románu Johna Greena - konkrétne opustené miesta, ktoré môžu slúžiť ako útočisko a zároveň metafora pocitu dvojrozmernosti a povrchnosti z reálnych miest (táto ťažoba doľahne na slečnu Margo Roth Spiegelman).

Saturday, November 20, 2010

John Milton: Areopagitica (1644)

Areopagitika je kľúčový text proti cenzúre, obhajoba slobody slova a tlače. John Milton ju napísal v roku 1644 po znovuzavedení cenzúry a licencií. Istým spôsobom to bola širšia súčasť konfliktu katolíkov a protestantov, ktorý viedol k Slávnej revolúcii v roku 1688 (Glorious revolution), ktorú vyhrali protestanti a výsledkom bolo koniec kráľovských licencií a privilégií. Pričom jedným z dôsledkov bol i vznik prvého moderného autorského práva Statute of Anne v roku 1710. Areopagitika je aj popisom kníhtlačiarstva v 17. storočí a dobovým chápaním autorstva.

Vzťah zdieľania hudby s predajom albumov a množstvom koncertov

Článok Supply Responses to Digital Distribution: Recorded Music and Live Performances [pdf] z októbra 2010, pojednáva o zmenách v distribúcii digitálnych tovarov najmä s ohľadom na to aký je vplyv fenoménu zdieľania (file-sharing) na predaj albumov a množstvo koncertov.

Sunday, November 14, 2010

Skateistan - To live and skate in Kabul

Krátky dokument o deťoch, ktoré chodia do Skateistanu - koedukačná skateboardová škola v Kábule.

Friday, November 12, 2010

Čítačky elektronických kníh: súčasný stav

V časopise Ikaros (č. 11, 2010) mi vyšiel článok
Čítačky elektronických kníh: súčasný stav

V súčasnosti prebieha cenová vojna medzi konkurujúcimi si predajcami čítačiek elektronických kníh. Zásadnú rolu zohrávajú spoločnosti ako Amazon s čítačkou Kindle, Barnes & Noble s čítačkou Nook, prípadne i Apple s tabletovým počítačom iPad. Nejedná sa pre nich totiž len o jednorazový zisk z predaja čítačky, ale zároveň aj o naštartovanie súvislých príjmov z predaja kníh, blogov, novín a magazínov v digitálnej podobe vo svojich virtuálnych obchodoch.

Ursula K. Le Guin: A Wizard of Earthsea (1968)

Ursulu K. Le Guin som čitateľsky obchádzal veľmi dlho. Zmenilo to až odporúčanie od Susanny Clarke v rozhovore o jej literárnych obľúbencoch. Rozhovor som vyhľadal po prečítaní jej zbierky poviedok The Ladies of Grace Adieu, ktorá bola napísaná rovnako nádhernou viktoriánskou angličtinou ako jej román Jonathan Strange & Mr. Norrell. Susanna Clarke má zatiaľ len tieto dve publikácie a v rozhovore som hľadal odporúčania "čo mám čítať ďalej". Takýmto spôsobom mi odporučila príbehy z Earthsea:
In Jonathan Strange & Mr Norrell I wanted to create the most convincing story of magic and magicians that I could. The closest model was Ursula Le Guin's Earthsea stories. While you're reading them, magic seems perfectly real. You feel it must exist and it must be just as Le Guin describes.

Prečítal som prvý román - A Wizard of Earthsea - zo série odohrávajúcej sa na rozsiahlom súostroví Earthsea. Základná premisa je naznačená už v úvodných veršoch
Only in silence the word,
only in dark the light,
only in dying life :
bright the hawk's flight
on the empty sky.

Temnota a svetlo ako dve strany jednej mince. Jednoduchý príbeh ako sa z chlapca stáva mág ma držal aj vďaka temnote, ktorá ho sprevádza, i kvôli čistému štýlu akým je kniha písaná.
Okrem toho boli na knihe super:
- fiktívna geografia, ktorá je podaná veľmi evokatívnym spôsobom (mapa súostroví),
- hĺbková analýza sémantického rozmeru mágie:
For magic consists in this, the true naming of a thing.

Recenzia od Ursuly K. Le Guin na zbierku poviedok Susanny Clarke - Fairy tales for cynics

Rozšírenie záberu blogu

Pôvodne som zvažoval zamerať tento zápisník len na veci voľne súvisiace s mojimi aktivitami okolo hudby - články pre rôzne publikácie, relácie, minirecenzie, reporty, kde aktuálne púšťam hudbu.
Čo som robil len striedmo a neúplne, keďže väčšinu času (čo mi zvýši po prokrastinácii) venujem akademickej činnosti. Ako seba-motiváciu na písanie rozširujem zápisník aj na zaznamenávanie ďalších aktivít:
a) kultúra - okrem hudby sa v krátkosti budem venovať i knihám a komiksom, ktoré čítam (možno trochu aj filmom, ale ďaleko sú časy, keď som písal recenziu na hraný film Scooby Doo),
b) odborné/akademické aktivity - keďže vlastné odborné články publikujem zriedkavo, tak si tu budem zapisovať aké zaujímavé a poburujúce články práve čítam, ich podstatné časti, prípadne krátke komentáre k nim. Témy sú široké - od úzko zameranej témy pirátstva kultúrnej produkcie (téma mojej dizertácie), cez socio-kultúrne aspekty nových médií (predmet, ktorý učím) až po náhodne objavené články z odborných časopisov (keďže si rád čítam o tom čomu sa venujú kolegovia). Pričom určite sa zjavia aj nejaké knižnično-informačné témy.

Organizáciu blogu budem realizovať cez tagy, zatiaľ predstava:
- každý typ kultúry cez príznačné kultúra+: hudba, knihy, komiksy, film,...
- akademické typy sa mi utriedia používaním,
- odkazy na články inde cez: odkazy