Monday, June 18, 2012

Wilsonic 2012 report

Hudobný festival Wilsonic bol kedysi pýchou Bratislavy. Okrem miestnych fanúšikov eklektronickej alternatívy si postupne začal získavať aj návštevníkov z okolitých krajín a uznanie svetovo uznávaných publikácií. Pre bežného návštevníka prebiehalo ôsme vydanie festivalu v roku 2009 bez problémov a naznačovalo ešte veľkolepejšiu budúcnosť. Napriek tomu sa čosi zlomilo a festival opustili povrchní mecenáši. Na tri roky upadol do bezvedomia, z ktorého sa preberal len na menej náročnú organizáciu klubových podujatí.