Saturday, July 2, 2011

Knižné pirátstvo: minulosť a súčasnosť

Článok v .rtf, obsahovo je miestami stručnejší než by sa žiadalo (niektoré veci, ktoré nerozpisujem som zahrnul do prezentácie).
Prezentácia - tú som poňal trochu inak ako článok - názorná ukážka jednoduchosti vyhľadávania a sťahovania kníh na úvod, viac obrázkov s jednotlivými platformami cez ktoré ľudia sprístupňujú (aj) e-knihy.

Abstrakt
Príspevok poukazuje na meniacu sa povahu knižného pirátstva, ktorého význam a atribúty charakterizuje na základe konkrétnych príkladov z histórie. Popisuje fenomén zdieľania súborov a vysvetľuje, ktoré aspekty digitálnej sieťovej doby s týmto fenoménom súvisia a akým spôsobom tento fenomén konkuruje tradičným modelom distribúcie kultúrnej produkcie. Mapuje základné internetové platformy, kde prebieha zdieľanie knižnej produkcie.