Saturday, October 3, 2009

Au Revoir Simone @ The Union Chapel, 2. Oktober 2009

Mm, dievčatá, bonusové príbehy o náboženskej výchove (2/3), zladené vábivé pohyby, tanečné umelé bicie pre publikum sediace na kostolných laviciach v Union Chapel, a veľmi prežívavá hra na klávesy Annie {3.

No comments:

Post a Comment