Thursday, October 22, 2009

Osadné @ MFF Londýn, 22. októbra 2009

Tamže na južnom brehu Temže premietali dnes v National Film Theatre v rámci festivalu slovenský dokumentárny film Osadné. Dejová línia neinformovaného putovania za spirituálne podmieným cieľom bola v mnohom prekonaná impresiami každodenných výjavov zo života dedinky s 200 obyvateľmi.

A bolo fajn si vo voľnej asociácii pripomenúť, že celosvetová penetrácia internetu je 25% a problémy informačnej spoločnosti, ktorým sa "toľko" venujem, sú pre mnohých ľudí celkom irelevantné.

No comments:

Post a Comment