Friday, January 7, 2011

Sharing music files : tactics of a challenge to the industry (2010)

Článok Sharing music files : tactics of a challenge to the industry pojednáva o protichodných taktikách dvoch zúčastnených strán v konflikte ohľadom povahy duševného vlastníctva – zástupcovia kultúrneho priemyslu vs. používatelia p2p služieb.
Približuje päť kategórií taktík, ktoré používajú obe strany na obhajovanie svojich záujmov:

    * zatajovanie vs odhaľovanie (cover–up versus exposure),
    * znehodnocovanie vs. potvrdzovanie (devaluation versus validation),
    * interpretácia vs. reinterpretácia (interpretation versus alternative interpretation),
    * oficiálne kanály vs. moblizácia (official channels versus mobilisation),
    * zastrašovanie vs. odpor (intimidation versus resistance),

pričom každú taktiku rozoberajú v samostatnej časti, kde ukazujú na akých úrovniach sa jednotlivé stratégie odohrávajú - v tejto časti je článok mobilizačný a aktivistický.


MARTIN, Brian, MOORE, Chris, SALTER, Colin. Sharing music files : tactics of a challenge to the industry. In First Monday [online]. Vol. 15, no. 12 [cit. 2010-12-06]. Dostupné na: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2986/2680.

No comments:

Post a Comment