Wednesday, December 8, 2010

ACTA

ACTA je skratka pre Anti-Counterfeiting Trade Agreement, multilaterálnu dohodu ohľadom práv duševného vlastníctva - obchodná dohoda proti falšovaniu. Jej súčasťou je ale aj časť o právach duševného vlastníctva v digitálnom prostredí. Minulý týždeň vyšla je finálna verzia. Tejto dohode sa vo významnej miere venuje kanadský profesor Michael Geist, na Slovensku sa k rokovaniam o dohode vyjadrila napríklad Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, prípadne Slovenská pirátska strana.
Osobne ma najviac zaujíma problematika možnej kriminalizácie kopírovania pre osobné účely (ktoré spomína práve Slovenská pirátska strana), avšak vo finálnej podobe zmluvy ACTA som nenašiel konkrétnu klauzulu, ktorá by sa tomuto venovala. Čo neznamená, že tam nie je skrytá, len ju neviem svojimi netrénovanými očami nájsť. Ale piata sekcia naznačuje, že ACTA môže slúžiť aj na tieto účely.


Piata sekcia sa venuje vymáhaniu práv duševného vlastníctva v digitálnom prostredí.
Článok 27, časť 4 buduje legálne nástroje na vymáhanie informácií o tých, ktorí porušili práva duševného vlastníctva
A Party may provide, in accordance with its laws and regulations, its competent authorities with the authority to order an online service provider to disclose expeditiously to a right holder information sufficient to identify a subscriber whose account was allegedly used for infringement, where that right holder has filed a legally sufficient claim of trademark or copyright or related rights infringement, and where such information is being sought for the purpose of protecting or enforcing those rights.
A v prvej sekcii sa venuje deviaty článok škodám:
Party shall also establish or maintain a system that provides for one or more of the following:
(a) pre-established damages; or
(b) presumptions for determining the amount of damages sufficient to compensate the right holder for the harm caused by the infringement; or
(c) at least for copyright, additional damages.
Pričom presumptions z b) - domienky ohľadom spôsobených škôd - sú charakterizované ako:
(i) the quantity of the goods infringing the right holder’s intellectual property right in question and actually assigned to third persons, multiplied by the amount of profit per unit of goods which would have been sold by the right holder if there had not been the act of infringement; or
(ii) a reasonable royalty; or
(iii) a lump sum on the basis of elements such as at least the amount of royalties or fees which would have been due if the infringer had requested authorization to use the intellectual property right in question.
Bod (i) vychádza z predpokladu, že každý kus, ktorý bol nelegálne šírený, by bol predaný legálne (čo nie je dokázateľné).

No comments:

Post a Comment