Friday, November 12, 2010

Ursula K. Le Guin: A Wizard of Earthsea (1968)

Ursulu K. Le Guin som čitateľsky obchádzal veľmi dlho. Zmenilo to až odporúčanie od Susanny Clarke v rozhovore o jej literárnych obľúbencoch. Rozhovor som vyhľadal po prečítaní jej zbierky poviedok The Ladies of Grace Adieu, ktorá bola napísaná rovnako nádhernou viktoriánskou angličtinou ako jej román Jonathan Strange & Mr. Norrell. Susanna Clarke má zatiaľ len tieto dve publikácie a v rozhovore som hľadal odporúčania "čo mám čítať ďalej". Takýmto spôsobom mi odporučila príbehy z Earthsea:
In Jonathan Strange & Mr Norrell I wanted to create the most convincing story of magic and magicians that I could. The closest model was Ursula Le Guin's Earthsea stories. While you're reading them, magic seems perfectly real. You feel it must exist and it must be just as Le Guin describes.

Prečítal som prvý román - A Wizard of Earthsea - zo série odohrávajúcej sa na rozsiahlom súostroví Earthsea. Základná premisa je naznačená už v úvodných veršoch
Only in silence the word,
only in dark the light,
only in dying life :
bright the hawk's flight
on the empty sky.

Temnota a svetlo ako dve strany jednej mince. Jednoduchý príbeh ako sa z chlapca stáva mág ma držal aj vďaka temnote, ktorá ho sprevádza, i kvôli čistému štýlu akým je kniha písaná.
Okrem toho boli na knihe super:
- fiktívna geografia, ktorá je podaná veľmi evokatívnym spôsobom (mapa súostroví),
- hĺbková analýza sémantického rozmeru mágie:
For magic consists in this, the true naming of a thing.

Recenzia od Ursuly K. Le Guin na zbierku poviedok Susanny Clarke - Fairy tales for cynics

No comments:

Post a Comment