Sunday, November 28, 2010

Informačné správanie pirátov pri vyhľadávaní kultúrnej produkcie na internete

Krátky príspevok na metodologickom seminári Informačné stratégie - stavanie mostov v digitálnom veku (26. november 2010 v Univerzitnej knižnici v Bratislave).

Abstrakt
Kultúrna produkcia zahŕňa knihy, hudbu, filmy a iné kultúrne produkty fixované na nosičoch. Tradičné spôsoby jej distribúcie - predaj, požičiavanie a darovanie - boli vplyvom digitálnych a sieťových technológií rozšírené o zdieľanie. Tento fenomén zahŕňa sprístupňovanie a sťahovanie kultúrnej produkcie prostredníctvom internetových aplikácií. Je podmienený digitálnou povahou kultúrnej produkcie (zníženie nákladov na kopírovanie), globálnymi telekomunikačnými sieťami (zníženie nákladov na distribúciu), domestifikáciou rýchleho pripojenia k internetu (každý prvok siete sa môže stať distribútorom), rozvojom informačnej gramotnosti (schopnosti vyhľadávať) a dopytom.
Príspevok pojednáva o výskume informačného správania pri vyhľadávaní kultúrnej produkcie na internete. Pričom ide o kultúrnu produkciu, ktorej autor neudelil právo na vyhotovenie rozmnoženín a tak úspešné vyhľadanie vedie k porušeniu autorských práv. Cieľom výskumu je zistiť aké sú motivácie, morálne rozpory a iné aspekty zdieľania z hľadiska slovenských používateľov internetu. Objektom výskumu sú slovenskí používatelia internetu. Predmetom výskumu sú ich motivácie sprístupňovať a sťahovať kultúrnu produkciu, morálne rozpory, využívané platformy, stratégie pri vyhľadávaní. Výskum kombinuje viaceré metódy: prípadovú štúdiu na charakterizovanie konkrétneho prostredia kde prebieha vyhľadávanie, dotazník na zisťovanie používateľských názorov a diskurznú analýzu na analyzovanie sprievodných diskusií.

Prezentácia (vyzerá dobre len na full-screene)

No comments:

Post a Comment