Saturday, November 20, 2010

John Milton: Areopagitica (1644)

Areopagitika je kľúčový text proti cenzúre, obhajoba slobody slova a tlače. John Milton ju napísal v roku 1644 po znovuzavedení cenzúry a licencií. Istým spôsobom to bola širšia súčasť konfliktu katolíkov a protestantov, ktorý viedol k Slávnej revolúcii v roku 1688 (Glorious revolution), ktorú vyhrali protestanti a výsledkom bolo koniec kráľovských licencií a privilégií. Pričom jedným z dôsledkov bol i vznik prvého moderného autorského práva Statute of Anne v roku 1710. Areopagitika je aj popisom kníhtlačiarstva v 17. storočí a dobovým chápaním autorstva.

Ak je pravdou, že múdry človek podobne ako dobrý preosievajúci vyťaží zlato aj z najbezcennejšej knihy a že hlupák zostane hlupákom aj s najlepšou knihou, ale aj bez nej, nemá zmysel obmedzovať múdreho, ktorý lačnie po ďalšom vzdelaní tak, že sa hlupákovi budeme snažiť znemožniť prístup k tomu, čo jeho hlúposť neobmedzí ani vtedy, keď sa k tomu dostane... lebo je isté, že múdry človek viac získa z jalovej brožúrky než hlupák z Písma svätého.

V slovenčine vyšla ako "reč pána Johna Miltona za slobodu nepovolenej tlače, určenej anglickému parlamentu" - recenzia Miltonova Areopagitika po slovensky v časopise Otázky žurnalistiky.
Plný text Areopagitica po anglicky na projekte Gutenberg.

No comments:

Post a Comment