Saturday, November 20, 2010

Vzťah zdieľania hudby s predajom albumov a množstvom koncertov

Článok Supply Responses to Digital Distribution: Recorded Music and Live Performances [pdf] z októbra 2010, pojednáva o zmenách v distribúcii digitálnych tovarov najmä s ohľadom na to aký je vplyv fenoménu zdieľania (file-sharing) na predaj albumov a množstvo koncertov.

Záverom výskumu je, že nelegálna redistribúcia digitálnych tovarov zväčšuje príjmy z doplňujúcich nedigitálnych produktov. Ďalšie závery, ktoré sú konzistentné s inými výskumami, ktoré hovoria o dvojitosti vplyvov zdieľania na veľkých a malých umelcov (i keď článok vôbec nedefinuje aké sú hranice medzi tým kedy je ešte umelec malý/neznámy a čo všetko je potrebné aby sa dal považovať za veľkého/známeho):

  • Koncertné príjmy veľkých umelcov sa zdajú byť vo všeobecnosti neovplyvnené zdieľaním,
  • pokles predaja albumov je oveľa výraznejší pri veľkých umelcoch ako pri malých.
  • Pri neznámych umelcoch zdieľanie môže zväčšovať známosť ich hudby a posilniť predaj albumov plynúci so zväčšujúcej sa základne fanúšikov.
While fi le-sharing may have substantially displaced album sales, it also facilitated a broader distribution of music, which appears to have expanded awareness of smaller artists and increased demand for their live concert performances.


No comments:

Post a Comment